A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа "Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників" Гадяцької міської ради Полтавської області
"Абсолютно неважливо, наскільки геніальний ваш розум або стратегія – якщо ви граєте поодинці, то завжди програєте тим, хто грає в команді" (Рід Хоффман)

Траєкторія професійного розвитку

Траєкторія професійного розвитку педагогічного працівника персональний шлях реалізації професійного потенціалу педагогічного працівника, що ґрунтується на його вільному виборі закладу освіти, установи, організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих.


Платформа індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога


Індивідуальний освітній маршрут педагога  диференційована освітня програма, яка забезпечує педагогу позиції суб'єкта вибору, розробки та реалізації особистої програми розвитку професійної компетентності при здійсненні науково-методичного супроводу його професійного розвитку.

Алгоритм індивідуального освітнього  маршруту

Крок 1. Формулювання  теми як напряму педагогічної роботи.

Крок 2. Визначення професійних завдань, які необхідно розв’язати.

Крок 3.З’ясування знань і умінь, необхідних для розв’язання поставлених завдань.

Крок 4. Визначення  дій для  реалізації розв’язання професійних завдань.

Крок 5. Формулювання  очікуваних  результатів.

Основні принципи побудови індивідуального маршруту педагога:

індивідуалізація  цільова частина науково-методичної теми обумовлена освітніми потребами здобувачів освіти  та фаховими потребами педагога;

розвиток  на підставі результатів діагностики визначення проблеми і завдань, які має розв’язати педагог, аби набути відповідних компетенцій і оптимізувати роботу з групою;

діяльність  намічаємо дії, що дадуть змогу педагогу досягти очікуваних результатів. Оформити їх можна у вигляді дорожньої карти.

Відповідно до Закону України «Про освіту» ст. 8 визначені наступні види освіти: формальна, неформальна та інформальна. Для педагога вони є необхідними, у сукупності складають індивідуальну освітню траєкторію професійного розвитку педагога.

1.Формальна освіта  це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.

2. Неформальна освіта  це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

3. Інформальна освіта (самоосвіта)  це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

Безперервний професійний розвиток  це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття вищої та/або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього періоду його професійної діяльності.

1.Професійний розвиток педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Заклади освіти, в яких працюють педагогічні працівники, сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації.

2. Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

Педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної (вченої) ради. Умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації у таких суб’єктів визначаються відповідно до частини шостої цієї статті.

(Абзац третій частини другої статті 59 набирає чинності з 1 січня 2018 року – див. пункт 1 розділу XII)

Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації обирає педагогічний працівник.

Зокрема Новий закон «Про освіту» пропонує новий підхід до розвитку вчителя та його педагогічної свободи.

  • загальна кількість годин на підвищення кваліфікації упродовж 5 років буде не менше 150 годин. При цьому вчитель має самостійно вирішити, яку кількість годин з цього обсягу він використовуватиме   для навчання щорічно, з яких певна кількість годин має бути спрямована на вдосконалення знань, вмінь та практичних навичок роботи з дітьми з   особливими освітніми потребами.  При цьому вчитель має самостійно вирішити, яку кількість годин з цього обсягу він використовуватиме для навчання щорічно.
  • педагог сам вирішує, де підвищувати кваліфікацію. Педагогічна рада на основі пропозицій педагогічних працівників затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію: у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою (результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження); в інших суб'єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб (результати підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника у таких суб'єктів визнаються окремим рішенням педагогічної  ради).
  • держава з коштів спеціальної освітньої субвенції, а також місцеві органи оплачують підвищення кваліфікації для вчителів, навіть якщо педагоги обирають платні курси. Кошти отримує заклад освіти та розподіляє їх за рішенням педагогічної ради.
  • Закон також стимулює педагогів оволодівати новими методиками навчання через зовнішню незалежну сертифікацію. Вчителі, які її пройшли, отримають додаткову надбавку до заробітної плати – 20%.

Всі ці види освіти об᾿єднує одне – безпреревність.

Безперервна освіта – це принцип організації освіти, що поєднує усі її щаблі й види (дошкільна, шкільна, професійна та післядипломна – підвищення кваліфікації і перепідготовка) у цілісну систему, що забезпечує можливість відновлення та поповнення знань і навичок протягом усього життя людини – від раннього дитинства до старості.

Безперервну освіту розглядають також як процес і принцип формування особистості, що передбачає створення систем освіти, відкритих для людей будь-якого віку й покоління та супроводжують людину протягом  усього життя, сприяють постійному її розвитку, залучають до безперервного процесу отримання знань, умінь, навичок і способів поведінки. Безперервна освіта педагогічних працівників реалізується у таких формах:

1) підготовка у закладах вищох освіти, що надають фахову педагогічну освіту

2) перепідготовка на базі вищої освіти у відповідних  закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, що дозволяє отримати педагогічну освіту на базі іншої або ж доповнити педагогічну освіту опануванням інших галузей

3) підвищення кваліфікації на базі закладів післядипломної педагогічної освіти у форми курсів підвищення кваліфікації, організації стажування в закладах освіти, установах, освітніх організаціях

4) самоосвіта як самостійно організована людиною освіта на основі її потреб, мотивів, цілей, інтересів.

Самоосвіта – це освіта, що отримується у процесі самостійної роботи, без проходження систематичного курсу навчання в освітній установі.

У системі безперервної освіти самоосвіта виконує роль зв’язної ланки між ступенями й стадіями організованого навчання, що надає освітньому процесу цілісного характеру. Самоосвіта значною мірою пов’язана з організацією індивідуальної траєкторії освіти, оскільки кожна особистість є неповторною, з власними потребами, цілями, інтересами, мотивами, задоволення яких вимагає індивідуальних способів, форм, підходів.

Свободу у виборі місця підвищення кваліфікації вчителям надає Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, який  затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року№ 800.


 Методичні рекомендації щодо створення, змісту та завантаження е-портфоліо

 

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень