A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа "Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників" Гадяцької міської ради Полтавської області
"Абсолютно неважливо, наскільки геніальний ваш розум або стратегія – якщо ви граєте поодинці, то завжди програєте тим, хто грає в команді" (Рід Хоффман)

Європейська інтеграція

В Україні стартувала інформаційна кампанія «EUКраїна», мета якої – підвищити обізнаність щодо переваг євроінтеграції та продемонструвати європейські цінності на прикладах щоденного життя українців.

«Євроінтеграція – це про реальні позитивні зміни в житті людей, в які втілюються реформи та зобов’язання Уряду в межах Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, – коментує старт кампанії Ольга СТЕФАНІШИНА, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. – Європейська інтеграція стосується всіх аспектів нашого життя – це краща освіта, більші можливості для українського бізнесу, зручні адміністративні послуги, захищені права споживача, якісні продукти на полицях магазинів. Кожен українець може пришвидшити рух України до ЄС, якщо буде слідувати європейським стандартам та цінностям. Саме тому ми запускаємо нову інформаційну кампанію, аби розповісти українцям, як імплементувати євроінтеграцію в кожен аспект нашого щоденного життя».

Більше про кампанію EUКраїна та про євроінтеграцію загалом можна дізнатися за посиланням: https://association4u.in.ua/

Згідно з дослідженням КМІС, для 46,6% українців євроінтеграція означає зміну якості роботи держави: зручні послуги, повага до громадянина, забезпечення всіляких умов для гідного життя та праці, для 38,1% – це життя за стандартами Євросоюзу: соціальними, економічними та правовими.

Пропонуємо до вашої уваги «Євроінтеграційний дайджест» від комунікаційної команди Офісу Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції УкраїниУрядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС.

Це щотижнева добірка матеріалів щодо європейскої інтгерації України: новини, аналітика, проекти, рейтинги, новації законодавства, інтерв'ю, успішні практики та багато іншого.

Випуски Євроінтеграційного дайджесту:

Пропонуємо підписатися Євроінтеграційний дайджест ТУТ


Ролики виготовлено в межах державної інформаційної кампанії з підвищення обізнаності громадян України щодо європейської інтеграції, ініційованої Офісом Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Кампанія здійснювалася ТОВ «Український інститут розвитку медіа» на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Поширення євроінтеграційних стратегій в українському суспільстві визначає головні напрями модернізації роботи з учнівською, батьківською та педагогічною громадськістю в основі якої – ідея всебічного й гармонійного розвитку особистості як найвищої загальнолюдської цінності. Вона передбачає постійне вдосконалення сутнісних сил людини, забезпечення її конкурентоспроможності та мобільності, формування свободи думки та дії, усвідомлення гордості за свою державу, й на цій основі – підвищення рівня розвитку всього суспільства.

На сучасному етапі в українському просторі домінує доволі поверхове уявлення про Європейський Союз, його інституції, суспільно-політичні процеси, цінності та їх вплив на Україну. Без інформаційної стратегії, яка буде висвітлювати переваги європейського курсу держави, неможливо провести структурні євроінтеграційні реформи. Необхідно виробити систематичний механізм ефективного діалогу з громадськістю для поліпшення поінформованості в питаннях європейського вектора України.

Адже Угода про асоціацію з Європейським Союзом– це, насамперед, цінності, що формують відповідальне громадянське суспільство.

Саме через низьку обізнаність про європейські цінності українська громада сприймає євроінтеграцію як суто політичну матерію, предмет міжнародних переговорів і щось відірване від повсякденного життя. Однак реальна, а не декларативна європейська інтеграція має стосуватися внутрішнього розвитку держави, заснованого на цінностях для поліпшення життя звичайної людини. Це розвиток економіки на благо всього суспільства, бюджетні видатки в інтересах людини, рівність усіх перед законом, незалежно від посади й майнового становища, найвищі у світі екологічні й освітні стандарти, безпечні вулиці, чесні вибори, свобода зібрань, мітингів, опозиційної діяльності та боротьба з корупцією. Саме Європа створила світ таким, яким він є, саме тут були закладені основи сучасного державництва, громадянського суспільства, ефективної ринкової економіки, системи соціальної справедливості. А вільне висловлювання думок, цінність людської волі – це одне з основних надбань європейської цивілізації.

Україна не зможе ввійти до Європейського Союзу, допоки українське суспільство не почне інтегруватися в європейську систему цінностей.

Проблема цінностей, – насправді, є одним із найважливіших та дискусійних питань. Сьогодні держава трансформується з традиційного ладу суспільства (з елементами авторитаризму) до соціально-орієнтованого(з прозорою демократією). Йде зміна кількох ціннісних систем, які були надбані нашими пращурами за багаторічну історію, та формується нова, яка передбачає чітку орієнтацію на європейську шкалу цінностей, зростання значення культури громадянського суспільства, моральне оздоровлення, значні ціннісні досягнення українського народу. Європейські ідеали є переважно загальнолюдськими, а їхня “європейськість” часто полягає в пріоритетності й готовності втілювати та відстоювати їх. Тому у сучасній українській державі необхідні зміни в акцентах розвитку особистості. Нині слід формувати не стільки сентиментального громадянина, який любить свою Батьківщину, скільки дієвого патріота який бере активну участь у модернізації суспільства і держави.

Практичні, рішучі дії в галузі освіти допоможуть зміцнити демократичну культуру, що призведе до зменшення рівня нетерпимості та упереджень, а також скорочення кількості прихильників насильницького екстремізму. Однак заради досягнення цих цілей ми освітяни мусимо мати чітке розуміння демократичних компетентностей, що повинні бути покладені в основу освітніх програм. Нещодавно розроблені Радою Європи Рамки компетентностей для культури демократії пропонують перелік компетентностей, оволодіння якими дозволить кожному громадянину долучитись до розбудови культури демократії та забезпечить мирне співіснування в культурно різноманітних суспільствах. Використання даної моделі освітніми системами сприятиме підготовці учнів до дорослого життя як небайдужих та толерантних громадян демократичного суспільства.

Перелік знань, вмінь, цінностей та ставлень («компетентностей»), оволодіння якими дозволить діяти і розвиватися, зміцнюючи культуру демократії в суспільстві:

Цінності

 • Повага до людської гідності та прав людини.

 • Визнання цінності культурного багатоманіття.

 • Визнання цінності демократії, справедливості, рівності і верховенства права.

Цей набір цінностей ґрунтується на загальноприйнятому переконанні в тому, що суспільство має існувати, керуючись демократичними процесами за умов дотримання принципів демократії, справедливості, рівноправності і верховенства права.

Ставлення

 • Відкритість до інших культур, переконань та світогляду інших людей.

 • Повага..

 • Громадянська свідомість.

 • Відповідальність.

 • Впевненість у собі.

 • Прийняття невизначеності.

Прийняття невизначеності проявляється у конструктивному ставленні до неоднозначних ситуацій, що часто можуть мати різні тлумачення та інтерпретації. Дана поведінка також передбачає оцінку різнотрактованої ситуації, що склалася, як позитивного явища, та конструктивного підходу до власних дій у даній ситуації.

Навички та вміння

 • Навички автономного навчання.

 • Аналітичне і критичне мислення.

Аналітичне і критичне мислення – навички, які необхідні для логічного та системного аналізу, оцінки, формування власної думки стосовно різних матеріалів (текстів, доказів, інтерпретацій, тем, подій, практик, тощо).

 • Вміння слухати та спостерігати.

 • Емпатія.

 • Гнучкість та вміння адаптовуватись

 • Лінгвістичні, комунікативні навички та багатомовність

 • Навички співпраці.

 • Навички вирішення конфліктів

Знання та їх критичне розуміння

 • Знання самого себе та критична самооцінка.

Ці поняття передбачають здатність зрозуміти і критично осмислити власний спосіб мислення, власні переконання, почуття, мотивацію, а також свою культурну приналежність та свій світогляд.

 • Знання та критичне розуміння мови і особливостей спілкування.

Передбачає знання та критичне розуміння: прийнятних для суспільства вербальних та невербальних правил спілкування, які використовуються в тій чи іншій мові, вплив різних стилів комунікації на інших людей, та розуміння того, як кожна мова в унікальний спосіб передає спільні культурні поняття.

 • Знання та критичне розуміння світу: політики, права, прав людини, культури, релігії, історії, ЗМІ, економіки, тощо.

Ці поняття охоплюють широкий спектр знань в різноманітних сферах, у тому числі і у всіх вище перелічених.

З метою створення сприятливого інформаційного середовища серед педагогічної, батьківської громадськості та учнівської молоді рекомендуємо:

 • популяризувати зміст євроінтеграційних реформ серед педагогічної, батьківської та учнівської громадськості, членів місцевої громади;

 • збільшити обсяг інформації з питань європейської інтеграції в навчально-виховному середовищі закладів освіти;

 • використовувати інформаційний ресурс Європейського Союзу у процесі організації навчально-виховної роботи;

 • застосовувати сучасні методи інформування та комунікації;

 • налагоджувати дієву взаємодію з загальнодержавними та регіональними засобами масової інформації;

 • використовувати загальнодержавні інформаційні приводи (у тому числі події національного рівня) та масові заходи (державні, обласні, міські, районні, загальношкільні свята);

 • упроваджувати в освітній простір ідеї педагогіки толерантності;

 • формувати навички міжкультурного спілкування і молодіжного співробітництва;

 • вивчати основи культури гендерної рівності;

 • трансформувати заклади освіти у школи культури здоров’я та громадсько-активні школи;

 • упроваджувати у навчально-виховний процес освітні проекти Європейського Союзу;

 • організувати міжсекторальну взаємодію суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері Європейської інтеграції.

Для організації означеної діяльності пропонуємо використовувати інтерактивні форми та методи роботи:

соціологічні опитування (визначення рівня підтримки, мотивації, обізнаності учнівської молоді педагогічної та батьківської громадськості з євроінтеграційним курсом України);

тематичні зустрічі з лідерами громадської думки, популярними представниками різних сфер суспільного життя (наука, культура, спорт, бізнес);

інформаційні брошури для учнів, педагогів та батьків на тему переваг майбутнього членства України в Європейському Союзі; конкурси на кращий опублікований інформаційний матеріал з європейської тематики в шкільних газетах;

тематичні програми, громадські слухання; засідання за експертним круглим столом, конференції, форуми, дебати, дискусії, журналістські репортажі, семінари, партнерські візити, конкурси малюнків, інтернет-конференції, інтернет-подорожі, ток-шоу, вікторини, тренінги, брендинги, сторінки в соціальних мережах, прес-клуби, інтелектуальні ігри, мульти/моно проекти, години спілкування, колажі, майстер-класи, фотовиставки, акції, дискусійні клуби, ігри-мандрівки, екскурсії.

Орієнтовна тематика для організації інформаційно-просвітницької роботи

ДЛЯ УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ:

“Символи моєї держави”.

“Десять чудес Європи”.

“Ми – українці”.

“Великий дім – держава”.

“Правовий букварик”.

“Школа прав дитини”.

“Всі народи України живуть в злагоді й мирі”.

“Подорожуємо Європою”.

“Світлофор ввічливості”.

“Який прекрасний цей світ, подивися”.

“Мозаїка толерантності”.

“Ми – різні, ми – рівні”.

“Світ в якому я живу”.

“Немає прав без обов’язків”.

“Ігри народів світу”.

“Ми разом – це сила!”.

“Кулінарний калейдоскоп”.

“Географічна піраміда”.

“Телефон дружби”.

“День Європи. Святкуємо разом”.

“Мої друзі за кордоном”.

“Скарбниця світового мистецтва”.

“Яскраві барви світу”.

ДЛЯ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ:

“Позитивне сприйняття світу – шлях до гармонії”.

“Успішний вибір”.

“Українці за кордоном”.

“Я” на арені суспільного життя”.

“П’ять хвилин зі світовим мистецтвом”.

“Істина, свобода та відповідальність”.

“Культура – рушій прогресу”.

“Дисципліна – свобода, чи необхідність?”.

“Будувати життя, чи пристосовуватись до обставин?”.

“Різні люди – різні погляди”.

“Якби я був президентом…”.

“Громадянська позиція”.

“Кроки до успіху”.

“Успішний вибір”.

“Україна – європейська держава”.

“Молодь за євроінтеграцію”.

“Найпопулярніші та найпрестижніші професії в Україні та Європі”.

“Реалізуємо права та дотримуємось обов’язків”.

“Європейські столиці”.

“Хрестоматія моральних цінностей людства”.

“Основи культури гендерної рівності”.

“Школа толерантності”.

“Здорова родина – успішна країна”.

“Відомі українці в галузі науки і техніки”.

“Людські чесноти. Створення власного “Кодексу честі”.

“Ми крокуємо в майбутнє!”.

“Щасливий старт у вир життя”.

“Загальнолюдські цінності: осмислення вічних істин”.

“Комп’ютеризація виробництва, європейські технології”.

ДЛЯ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ:

“Правова культура – міцність держави”.

“Україна і Всесвіт”.

“Національні та етнокультурні традиції”.

“Толерантність та політична культура”.

“Культура міжетнічних відносин у полікультурному просторі?”.

“Глобалізація: загроза або нова реальність?”.

“Ми різні, але мета у нас єдина”.

“Від формування правомірної поведінки до правової культури громадянина України”.

“Моє місце в соціумі. Соціальна мобільність”.

“Комунікація і полікультурність”.

“Стратифікація сучасного українського суспільства”.

“Природні й техногенні явища як чинники загрози суспільній безпеці”.

“Патріотизм: архаїзм чи необхідність”.

“Інтелектуальна праця як провідний вид діяльності для самореалізації”. “Наукові дослідження та сучасні технології”.

“Євробарометр”.

“Трудова дисципліна та трудова етика”.

“Інтелектуальна еліта нації та проблема еміграції”.

“Вища школа, аспірантура, наукові ступені”.

“Інтелектуальна праця як провідний вид діяльності для самореалізації”. “Наукові дослідження та сучасні технології”.

“Світовий науково-технічний прогрес”.

“Ціннісні орієнтири та європейські цінності”.

“Формула успіху. Вміння розставляти пріоритети”.

“Заможне суспільство – успішна держава”.

“Іноземні мови та міжнародні тести на визначення рівня володіння ними”. “Міжнародне партнерство в галузі освіти. Болонський процес”.

“Україна – європейська держава. Міф чи реальність?”.

Створення ефективної системи роботи серед учнівської, педагогічної та батьківської громадськості, спрямованої на забезпечення належного рівня обізнаності з європейськими цінностями та орієнтирами, особливостями процесу європейської інтеграції, змісту та завдань Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, сформує усвідомлену підтримку громадянами України євроінтеграційного курсу.


НОВИНИ

Президент затвердив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України.

Вперше за 30 років незалежності розроблений та ухвалений системний стратегічний документ щодо зовнішньої політики країни.

Беззаперечно, в основі зовнішньополітичної діяльності України – стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в НАТО, адже він також закріплений у Конституції України.

Пріоритетні напрями документу:

забезпечення незалежності і державного суверенітету України, відновлення її територіальної цілісності,

протидія агресії Російської Федерації,

курс на набуття повноправного членства в ЄС та в НАТО,

просування українського експорту і залучення іноземних інвестицій,

захист прав та інтересів громадян України за кордоном,

утвердження позитивного іміджу України у світі.

Зовнішньополітичні зусилля буде спрямовано на розвиток відносин стратегічного характеру з ключовими партнерами на міжнародній арені, передусім з ЄС, НАТО та їхніми державами-членами.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/KWpm0Un

Офіс Президента України

Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Всесвітньо відомий французький бренд косметики Payot безпосередньо пов’язаний з Україною. Його засновниця Надя Пайо родом з... Одеси.

Століття тому, коли рух за включення жінок в усі сфери суспільного життя лише набирав обертів, Надя стала однією з перших жінок з дипломом лікаря, знаменитою косметологинею-дослідницею, заснувала міжнародний бізнес та винайшла і популяризувала нову філософію ставлення до тіла, здоров’я й краси. Розповідаємо її історію в рубриці #ЄвропаЦеМи.

Надя народилася в родині одеських підприємців у 1887 році. З дитинства її навчали французької та німецької мов, музики й етикету – тобто того, що, за уявленнями тогочасного суспільства, було потрібне молодій жінці. Але Надя хотіла стати лікарем. Вона не могла отримати медичну освіту в Російській імперії, тому вмовила батьків відпустити її на навчання за кордон. Так, 20-річна дівчина поїхала до Швейцарії.

У Лозанні Надя зустріла майбутнього чоловіка Едмонда Пайо. Едмонд був інженером, і коли його запросили на роботу в Аргентину, Надя поїхала з ним. Упродовж кількох років у Буенос-Айресі, поки Едмонд працював над будівельними проєктами, його дружина волонтерила в лікарнях і притулках, надаючи медичну допомогу найуразливішим.

У 1917 році сім’я переїхала до Нью-Йорка. У місті саме з’являлися салони краси. Нова індустрія захопила Надю. Їй спало на думку, що її знання медицини може стати в пригоді у цій сфері. А знайомство з балериною Анною Павловою наштовхнуло на ідею, що м’язи обличчя слід тренувати, як і м’язи тіла. Так Надя винайшла гімнастику для обличчя – те, що сьогодні називають модним словом фейс-білдінг.

Після Першої світової війни сім’я Пайо оселилася в Парижі. І в 1920 році Надя заснувала свій бренд косметики, названий за її прізвищем, – Payot. А через 5 років – інститут краси.

Жінка-косметолог та жінка-власниця бізнесу – це було революційно навіть для міжвоєнної Європи. Інноваційними були й чимало ідей та підходів Наді. Вона першою почала ділити косметичні засоби на категорії залежно від типу шкіри. Розробляла косметологічні формули, покладаючись на свої знання з хімії й анатомії, продовжуючи дослідження та співпрацюючи з фармацевтами. Надя вважала красу наукою. Недостатньо дати жінкам крем, потрібно навчити їх правильно ним користуватися, казала вона. Саме щоб ділитися знаннями, діяв її інститут краси. Серед клієнтів відомої одеситки були зоряні акторки Інгрід Бергман, Рита Хейворт, Грета Гарбо тощо.

Надя Пайо багато в чому випередила час. Вона будувала свою працю на філософії, що краса залежить не тільки від зовнішніх засобів, а й від загального здоров’я організму та стану душі. Ця ідея не втрачає актуальності й через 100 років. А бізнес, заснований у Франції жінкою з Одеси, досі залишається одним із лідерів в індустрії краси.

Дякуємо експертам Український інститут національної пам'яті, які допомагають у підготовці та перевірці фактів історичного та культурного життя України серед родини європейських країн.

Сьогодні під час засідання Кабінет Міністрів України затвердив план організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року «Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору», введеного в дію Указом Президента України від 23 липня 2021 року № 307.

Положення рішення Ради національної безпеки і оборони України передбачають:

аналіз виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО та з метою підвищення ефективності їх реалізації державними органами;

опрацювання питання щодо утворення в центральних органах виконавчої влади та інших державних органах окремих структурних підрозділів з питань євроатлантичної інтеграції України.

Крім того, пропонується створити міжвідомчу робочу групу на чолі з головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України, Віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною, завданням якої буде формування національної системи переходу сектору безпеки і оборони на стандарти НАТО.

Також, з метою підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування передбачається розроблення програм професійного навчання з питань євроатлантичної інтеграції України.

«Потрібно докладати більше зусиль для впровадження необхідних реформ, які наближують Україну до членства в НАТО. Якраз на це і спрямоване сьогоднішнє рішення Уряду. Завдання з посилення інституційних спроможностей по лінії НАТО є одним з пріоритетів Уряду та демонструє, як високо на порядку денному стоїть євроатлантична інтеграція України та набуття повноправного членства в НАТО, – прокоментувала рішення Ольга Стефанішина. – Зі свого боку я робитиму все можливе, аби пришвидшити цей процес».

#UkraineToNATO

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року.

Мета стратегії – налагодити таку системну інформаційну взаємодію між державними органами та українськими громадянами, щоб кожен міг отримати доступну, якісну та максимально повну інформацію про НАТО, зміст та практичну цінність членства України в Альянсі, а також впровадження відповідних реформ та їхнього зв'язку з євроатлантичною інтеграцією нашої країни.

«Рух України до НАТО потребує сталої, непохитної підтримки українських громадян , – коментує Віцепрем‘єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. – Для цього маємо зрозуміло та прозоро комунікувати можливості та вигоди, які відкриваються для України завдяки тісній співпраці з Альянсом. Стратегія комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року має запровадити ефективні інструменти інформування українців щодо мети євроатлантичної інтеграції, реформ з урахуванням кращих практик держав-членів НАТО тощо».

Зокрема, документ передбачає:

інформування українського суспільства про державну політику в напрямку євроатлантичної інтеграції, включення цього питання до навчальних програм;

розміщення узагальненої інформації про стан реалізації реформ та виконання заходів з євроатлантичної інтеграції на єдиному вебпорталі, доступному (за змістом і формою) для різних груп суспільства;

залучення незалежних експертів, зокрема представників дослідницьких центрів, громадських об'єднань та міжнародних партнерів, до планування, моніторингу та оцінювання виконання річних національних програм щодо досягнення критеріїв членства в НАТО.

Очікується, що передбачені Стратегією кроки сприятимуть зростанню в українському суспільстві підтримки стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Альянсі, а на міжнародному рівні – підтримки євроатлантичних прагнень України та необхідних для цього реформ.

Деталі за посиланням: https://bit.ly/3s58Qze

Офіс Президента України

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Міністерство оборони України

Mission of Ukraine to NATO

NATO in Ukraine

Україна впевнено продовжує євроатлантичний шлях. Так, 23 липня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про поглиблення інтеграції України в НАТО.

Документ розроблений за ініціативи Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Указ вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року «Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору», в якому йдеться, зокрема, про:

забезпечення участі Збройних Сил України, інших складових сил безпеки та сил оборони України в операціях, тренуваннях і навчаннях НАТО;

активізацію діалогу розвідувальних органів України з відповідними органами НАТО та держав - членів НАТО;

організацію обміну досвідом зі стороною НАТО щодо протидії гібридній війні, яка ведеться Російською Федерацією;

налагодження роботи українських спеціалістів на додаткових посадах у штаб-квартирі НАТО, командних структурах та агенціях Організації Північноатлантичного договору;

забезпечення участі України у заходах НАТО з:

посилення спроможностей у сфері кібербезпеки, кіберзахисту та кібероборони;

інформаційної безпеки та протидії дезінформації;

протидії міжнародному тероризму;

започаткування регулярних консультацій з державами, що мають статус партнера НАТО з розширеними можливостями, для обміну досвідом та кращими практиками взаємодії з Альянсом.

Зокрема, Ольга Стефанішина забезпечуватиме постійне інформування Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та народних депутатів України щодо стану та нагальних питань євроатлантичної інтеграції України, які потребують невідкладного вирішення.

Повний текст Указу за посиланням: https://cutt.ly/oQrcNuD

Офіс Президента України

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Mission of Ukraine to NATO

NATO in Ukraine

Україна - НАТО

Організація Північноатлантичного договору

Місія України при НАТО

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень