A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа "Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників" Гадяцької міської ради Полтавської області
"Абсолютно неважливо, наскільки геніальний ваш розум або стратегія – якщо ви граєте поодинці, то завжди програєте тим, хто грає в команді" (Рід Хоффман)

Атестація та підвищення кваліфікації шкільного бібліотекаря

Атестація — процедура визначення рівня, кваліфікації знань, практичних навиків, ділових якостей працівників і встановлення їх відповідності (не відповідності) робочим місцям, посадам, які вони займають, виявлення їх потенціальних можливостей.       

Мета атестації — раціональне розміщення працівників, ефективне використання їх знань, навичок, умінь. За результатами атестації керівник організації має право приймати рішення щодо: підвищення (пониження) працівника в кваліфікаційній категорії; підвищення (пониження) посадового окладу; визначення винагород; вирішення підвищення кваліфікації, набуття нової спеціальності. Основне завдання атестації — не контроль виконання, а виявлення резервів підвищення рівня віддачі працівників.

Це  спеціальна комплексна оцінка сильних і слабких сторін працівників (знань, навиків, умінь, рис характеру), рівня їх відповідності вимогам посади, діяльності та їх результативності.


Атестація шкільних бібліотекарів: інформаційний дайджест / укл. Т. Ковальова. – Краматорськ, 2018. – 20 с. Розглядаються нормативні документи, основні положення атестації бібліотекарів закладів освіти та методичні рекомендації щодо організації проведення атестації, надаються накази та зразки оформлення атестаційних документів. Рекомендовано для використання в роботі керівникам ЗСЗО, методистам, бібліотекарям:


Суб'єкт підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

(ліцензія Міністерства освіти і науки України: серія АЕ №270744 )


Діяльність бібліотек структурних підрозділів закладів освіти базується на нормативній базі двох відомств: освіти та культури.

Відсутність чітких інструкцій і роз'яснень їз застосування нормативно-правових документів Міністерства культури України в закладах освіти призводить до того, що у кожному регіоні, у кожному навчальному закладі трактують нормативні документи на свій розсуд. Неузгодженість документів стосується багатьох аспектів діяльності шкільних бібліотек, найбільш проблемними серед яких є атестація.

Досить часто для атестації бібліотекарів застосовувались механізми атестації педагогічних працівників. Проте, оскільки бібліотекарі не належать до педагогічних працівників, до них не може бути застосоване «Положення про атестацію педагогічних працівників».

Бібліотекарі віднесено до категорії "Професіонали".

З огляду на вищезазначене ми виділили найбільш актуальні питання щодо атестації бібліотекарів.

1. Чи обов'язкове проведення атестації бібліотекарів?

Відповідь.

Відповідно до «Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» (затверджено Наказом Міністерства культури і туризму  України від 16.07.2007 № 44 Бібліотечні фахівці (публічних, шкільних, медичних, технічних та інших бібліотек України мають проходити атестацію.

Відповідно до пункту 1.1 цього Положення атестація працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури проводиться за цим порядком незалежно від їх форм власності та підпорядкування.

Пунктом 1.2 Положення передбачено, що атестації підлягають працівники закладів культури відповідно до Переліку посад (професій) працівників, які підлягають атестації. Зокрема, зазначено посади завідувачів бібліотек, провідних бібліотекарів, бібліотекарів без категорії, бібліотекарів II та I категорій.

 2. Відповідно до Положення атестація проводиться не частіше ніж один раз на три роки. Тобто, атестація може проводитись раз на 3, 4, 5 років. Дана норма зазначена і у ст. 11 ЗУ «Про професійний розвиток працівників».

Також передбачено повторну атестацію, яка проводиться не пізніше ніж через рік у разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі та рекомендації комісії щодо направлення працівника на навчання.

 2. Що стосується годин підвищення кваліфікації

Окремого документа, який регулював би питання атестації бібліотекарів навчальних закладів, натепер не існує.

Базовим документом, що визначає порядок та умови атестації бібліотечних працівників, є Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та  закладів галузі культури (далі — Положення), затверджене наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 р. № 44 (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства культури і туризму України від 3 березня 2008 р. № 9 і від 13 вересня 2010 р. №38 ) і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 р. за № 1023/14290.

Окрім основного документа з атестації організаторам атестаційного процесу необхідно знати норми і положення інших нормативних актів, якими регулюються питання, пов’язані з атестацією.

А саме:

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти України від 14 квітня 1999 р. № 139, яке визначає, що бібліотечні працівники повинні постійно підвищувати свій професійний рівень та проходити один раз на п’ять років атестацію;

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 р. № 168 є базовим для визначення кваліфікаційних категорій бібліотечним працівникам;

Питання, пов'язані з організацією підвищення кваліфікації працівників, регулюються Законом України «Про професійний розвиток працівників» та Положенням про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженим спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства Освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151

 Де зазначено, що:

Діяльність роботодавців у сфері професійного розвитку працівників має стимулювати професійне зростання працівників та забезпечувати підвищення кваліфікації працівників безпосередньо у роботодавця або в навчальних закладах (ст. 4 Закону України «Про професійний розвиток працівників»)

Підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців здійснюється з метою набуття ними нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.

Перепідготовка, спеціалізація здійснюються шляхом формального навчання на договірних умовах у закладах вищої освіти, закладах післядипломної освіти. Навчальні плани та програми перепідготовки, спеціалізації розробляються та затверджуються закладами вищої освіти та закладами післядипломної освіти за погодженням з відповідними об'єднаннями організацій роботодавців.

3.  Які бібліотечні працівники підлягають атестації?

Відповідь. Атестації на відповідність посаді, яку вони займають або на яку претендують, підлягають бібліотечні працівники закладів та установ освіти: шкіл, ліцеїв, гімназій, дитячих будинків, шкіл-інтернатів, позашкільних закладів і мають стаж роботи в бібліотеці не менше І року.

Працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;

• вагітні жінки;

• особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до 3-х років або дитиною-інвалідом чи інвалідом дитинства;

• одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до 14 років;

• неповнолітні;

• особи, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору проходять атестацію за власним бажанням Відповідно до п.1.4. ПОЛОЖЕННЯ про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури від 16.07.2007 № 44

Завідувачі бібліотек навчальних закладів, працюючі пенсіонери атестуються на загальних підставах.

Як виняток, в окремих випадках працівник, який не має необхідного стажу роботи і рівня освіти, закладених в кваліфікаційних характеристиках, може претендувати на будь-яку посаду і одержати її за умови успішного проходження атестації та кваліфікаційних випробувань.

Бібліотечні працівники, які мають педагогічне навантаження не за фахом бібліотекаря, атестуються двічі: як бібліотекарі і як педагогічні працівники з того предмету, який викладають

4.  Кваліфікаційні вимоги, які висувають до бібліотекарів?

Відповідь.

Кваліфікаційні категорії працівникам культури встановлюються залежно від наявності певного рівня освіти та стажу роботи відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства культури та мистецтв України від 14 квітня 2000 р. № 168 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво. Розділи: ”Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи”. ”Музеї та заклади музейного типу”. ”Діяльність клубних закладів, центрів культури і дозвілля, центрів дозвілля, парків культури і відпочинку, зоопарків, науково-методичних центрів, будинків народної творчості”».

Так, для провідного бібліотекаря вимагається наявність повної або базової вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст) та стаж роботи за професією бібліотекаря I категорії — не менше 2 років. Бібліотекар I категорії повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи; спеціаліста, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією бібліотекаря II категорії — не менше ніж 2 роки; бібліотекар II категорії — повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією бібліотекаря — не менше ніж 1 рік; бібліотекар — повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Відповідно до п.11 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.11.2004 р. №336, особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, установлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання й обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

У п.4.6 Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 14.05.1999 № 13, зазначено, що бібліотечний працівник загальноосвітнього навчального закладу повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту.

З огляду на вищезазначене, для бібліотекарів навчальних закладів вищу педагогічну освіту можна зараховувати як освіту, яка відповідає вимогам. Тобто бібліотечний працівник, який не має повної вищої освіти відповідного напряму підготовки, але має достатній практичний досвід та успішно виконує покладені на нього завдання й обов’язки, за рекомендаціями атестаційної комісії може не тільки бути визнаний як такий, що відповідає займаній посаді, а й набути права обійняти посаду за більш високою категорією

5. При атестації бібліотечних працівників бібліотекарям присвоюється чи тільки підтверджується кваліфікаційна категорія?

Згідно з Положенням атестація організовується та проводиться на підставі відповідного наказу (п. 2.1). При цьому чергова атестація проводиться один раз на п’ять років, а позачергова — не раніше як через рік з дня попередньої атестації для працівників культури, які: повинні пройти повторну атестацію після прийняття рішення попередньою атестаційною комісією про відповідність займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації певного фахового напряму.

На відміну від атестації педагогічних працівників, яким за її наслідками присвоюються відповідні кваліфікаційні категорії, педагогічні звання та визначається відповідність чи невідповідність займаній посаді, у т.ч. за умови виконання визначених атестаційною комісією певних заходів, працівники культури атестуються лише на відповідність/невідповідність займаній посаді чи відповідність за умови виконання рекомендацій атестаційної комісії. 

Так, пунктом 4.6 Положення, а також пунктами 6 та 7 Додатка 2 до Положення установлено, що атестаційна комісія дає одну з таких оцінок професійної кваліфікації й ділових якостей працівника:

  -  відповідає займаній посаді;  

  -  відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

  -  не відповідає займаній посаді.

Основним завданням атестації бібліотекарів є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об’єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи, з метою визначення можливостей професійного і посадового росту.

Щодо атестаційної комісії

Пунктом 3.1 Положення установлено, що атестація працівників культури проводиться атестаційною комісією, що створюється при закладі культури. При цьому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, як і попередніми міністерствами у галузі освіти і науки з іншими назвами, не встановлено будь-яких інших норм щодо створення для забезпечення атестації бібліотечних працівників навчальних закладів атестаційних комісій, у т.ч. при органах управління освіти і науки.

Тому за аналогією норми пункту 2.1 Положення атестаційну комісію доцільно створювати наказом керівника навчального закладу безпосередньо при закладі.

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень