A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа "Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників" Гадяцької міської ради Полтавської області
"Абсолютно неважливо, наскільки геніальний ваш розум або стратегія – якщо ви граєте поодинці, то завжди програєте тим, хто грає в команді" (Рід Хоффман)

Нормативно-правове забезпечення

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

Конвенції 

Конвенція про права людей з інвалідністю (2006 р.)
Конвенція про охорону та заохочення різноманітності форм культурного самовираження (2005 р.)

Міжнародна конвенція про заборону і негайні заходи по викоріненню найгірших форм дитячої праці (1999 р.)

Міжнародна конвенція про захист прав усіх працюючих мігрантів і членів їх сімей (1990 р.)

Конвенція про права дитини (1989 р.)

Конвенція про корінні народи, які ведуть племінний спосіб життя у незалежних країнах (1989 р.)

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації по відношенню до жінок (1979 р.)

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965 р.)

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966 р.)

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.)

Конвенція по боротьбі з дискримінацією в області освіти (1960 р.)

Рекомендації

Рекомендація про технічну та професійну освіту (2001 р.)

Рекомендації щодо статусу викладацьких кадрів вищих навчальних закладів (1997 р.)

Рекомендація щодо визнання курсів навчання та кваліфікацій у вищій освіті (1993 р.)

Рекомендації про розвиток освіти дорослих (1976 р.)

Рекомендації щодо освіти для міжнародного взаєморозуміння, співпраці та миру і освіти щодо прав людини та основних свобод (1974 р.)

Рекомендації про становище вчителів (1966 р.)

Рекомендації по боротьбі з дискримінацією в освіті (1960 р.)

Декларації

Декларація Організації Об`єднаних Націй про прав корінних народів (2007 р.)

Загальна декларація про культурне розмаїття (2001 р.)

Пекінська декларація Групи дев'яти багатонаселених країн (О-9) (2001 р.)

Дакарська декларація (2000 р.)

Прийнята в Ресіфі Декларація Групи дев'яти багатонаселених країн (О-9) (2000 р.)

Гамбургська декларація про навчання дорослих (1997 р.)

Декларація та Інтегрована основа дій щодо освіти для миру, прав людини та демократії (1995 р.)

Саламанська декларація про принципи, політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами (1994 р.)

Делійська декларація (1993 р.)

Всесвітня декларація про освіту для всіх (1990 р.)

Загальна декларація прав людини (1948 р.)

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"

Закон України " Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"

Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану"

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

2024 рік

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 липня 2024 року № 632-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2024 рік»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 року № 527-р «Про схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації на 2024-2026 роки»

2022 рік

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року № 493 «Про внесення змін до Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 року № 483 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2021 року № 530 і від 15 вересня 2021 року № 957»

2021 рік

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 року № 765 «Про внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами»

2020 рік

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року № 983 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року № 585 і від 12 липня 2017 року № 545»

2019 рік

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 року № 530 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти»

Постанова Кабінет Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 129 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році»

2018 рік

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 615 «Про затвердження Порядку використання у 2018 році коштів, передбачених у державному бюджеті на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 88 «Про деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році»

 2017 рік

Постанова Кабінету Міністрів України  від 09 серпня 2017 року № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Постанова Кабінету Міністрів України  від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

 2013 рік

Постанова КМУ від 21 серпня 2013 року № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

 2012 рік

Постанова КМУ від 18 липня 2012 року№ 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 і від 14 червня 2000 року № 963» введено посаду асистента вчителя до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

 2011 рік

Постанова КМУ від 15 серпня 2011 року № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» 

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

2022 рік

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 року №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»

2020 рік

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року № 414 «Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти» зі внесеними змінами від 21.06.2019 №83, від 16.10.2020 № 1281

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2020 №467 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 3 класу з порушеннями інтелектуального розвитку»

2019 рік

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 жовтня 2019 року № 1310 «Про затвердження типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти відповідно до вимог концепції «Нова українська школа»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 травня 2019 року №671 «Про деякі питання організації навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08 травня 2019 року №1060 «Про затвердження Критеріїв для розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та форми первинної облікової документації «Висновок про стан функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дитини, що потребує інклюзивного навчання» та інструкції щодо її заповнення»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2019 року №423 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2019 року №27 «Про приймання системи автоматизованої роботи інклюзивно – ресурсних центрів»

2018 рік

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 червня 2018 року № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки від 23 квітня 2018 року № 414 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 05. 2018 р. №582/32034)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2018 року № 816 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 липня 2018 року №693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2018 року № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2018 року № 813 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ Міністерства освіти і науки України  від 21 червня 2018 року № 668 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти III ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»

Наказ Міністерства освти і науки України від 25 червня 2018 року №677 «Про затвердження порядку створення груп продовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 07. 2018 р. № 865/32317)»

2017 рік

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2017 року № 1081 «Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)»

2014 рік

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 року № 80 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)» 

2010 рік

Наказ Міністерство освіти і науки України від 09 грудня 2010 року №1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»

Акти Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА/ОВА

Рішення колегії Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової алміністрації від 16.12.2022 № 2/6 "Про розвиток інклюзивного навчання у закладах освіти області"

Наказ Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації від 25 жовтня 2022 року № 174 "Про навчання асистентів учителів інклюзивних закладів загальної середньої освіти"

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень